Hasan Sabbah, Dünyanın İlk Suikastçıları ve Haşhaşiler

0
225
hasan sabbah, hasan sabbah hikayesi, hasan sabbah belgesel, hasan sabbah kimdir, hasan sabbah alamut kalesi, alamut kalesi, kale, alamut, haşhaşiler, haşhaşiler kimdir, suikast, suikastçi, suikastçiler, moğollar, hülagü han, tapınak şovalyeleri, tapınakçılar, assasin, assasin creed, türkçe, tarih, islam, din, tarikat, islamiyet tarihi, büyük selçuklu devleti, biyografi,

Tarih ilkleri ve başarılı olanları sever ve bünyesinde saklar. Nitekim Hasan Sabbah başarılı olanlardan ve ilkleri yakalayanlardan idi. 1090’lı yıllar; bu noktaya kadar savaşlar savaş meydanlarında yapılıyor, ölenler ise sıradan savaşçılar, askerler ve halk oluyordu. Fakat bu yıllarda kıvrak zekâya sahip bir adam bir şey keşfetti. On binlerce kişilik savaş ordularını harp alanında yok etmek yerine bu ordunun bulunan sultanlar, vezirler ve komutanları sarayında yok etmeyi. O günden sonra vezirler, hatta sultanlar bile kendilerini güvende hissetmiyordu. Düşmanlarının uykularını kaçıran bu suikastçıların başında ise tek bir adam vardı. HASAN SABBAH

hasan sabbah, haşhaşiler, assassin's cred, alamut kaesi

HASAN SABBAH

Yaklaşık 1050’li yıllarda 12 imam Şiiliğinin kalesi olan Kum Kenti’nde dünyaya gelmiştir. Çocukluğundan itibaren; okumaya, araştırmaya ve yazmaya çok meraklıydı. Kendi deyimi ile “çocukluk günlerimden öğrenmenin her türlüsüne yönelik içimde bir istek doğmuştu.” Diyordu. Etrafındakilere büyüdüğünde büyük bir din âlimi olmak istediğini söylüyordu. Öğrenimine devam ederken 17 yaşında Emire Zerrab adında bir İsmaili ile karşılaşmış ve kendisinden çok etkilenmiştir. Yine kendi sözleriyle Hasan Sabbah o anı şöyle açıklıyordu: “aramızdaki tartışmalar sonucu inandığım her şeyi çürüttü ve yok etti. Düşündüm de gerçek iman muhakkak bu olmalı.” Hasan Sabbah bu şekilde İsmaili’likle tanıştı ve bu harekete gönül verdi.

Ömer Hayyam ve Nizâmülmülk ile Sınıf Arkadaşlığı

Çocukluğunda Ömer Hayyam ve Nizâmülmülk ile sınıf arkadaşı olduğu iddia edilse de aralarında bulunan 30 yıl gibi bir yaş farkından dolayı bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Hasan Sabbah, İsmaililik için İsfahan, Azerbaycan, Silvan, Mezopotamya, Suriye, Filistin, Mısır gibi o dönemde bilimin kalesi olarak bilinen yerlerde seyahat etti. En sonunda İran bölgesine yerleşti ve dokuz yılını burada geçirdi. Burada kaldığı süre boyunca kendi düşüncelerini bölge halkına empoze ederek kendisine sadık bir kitle oluşturmayı hedefledi ve başarılı da oldu.

Hasan Sabbah ve Esasüun’larının Kaleleri

hasan sabbah, haşhaşiler, assassin's cred, alamut kaesi

Müritleri ile kendisine sığınacakları gözden uzak bir yer arayan Hasan Sabbah Alamut Kalasi’ni gözüne kestirdi. Bu kale çok eskiden yaşamış bir kral tarafından yaptırılmıştı. Efsanelere göre kral kartalını salmış ve kartal bu kayalıklara konmuştur. Kralın emri ile kartalın konduğu sarp kayalıklara Alamut Kalesi inşa edilmiştir. Bu nedenle bu kaleye Kartal Yuvası da denmekteydi. İki bin metre yükseklikteki sarp ve kasvetli kayaların üzerine inşa edilmiş bu kale çok geniş bir görüş açısına sahipti. Kaleye sadece çok dar, kasvetli ve tehlikeli patikalardan çıkılabiliyordu. Hasan Sabbah kaleye vardığında öncelikle müritlerinden bir kısmını içeri gönderdi. Böylelikle müritler bölgedeki halkı örgütleyerek kendi yanlarına çektiler. Bir süre sonra Alevi Mehdi adındaki kalenin hükümdarı halkın baskısıyla kaleyi terk etmek zorunda kalmıştır.

Kartal Yuvasına İlk Girişhasan sabbah, hasan sabbah hikayesi, hasan sabbah belgesel, hasan sabbah kimdir, hasan sabbah alamut kalesi, alamut kalesi, kale, alamut, haşhaşiler, haşhaşiler kimdir, suikast, suikastçi, suikastçiler, moğollar, hülagü han, tapınak şovalyeleri, tapınakçılar, assasin, assasin creed, türkçe, tarih, islam, din, tarikat, islamiyet tarihi, büyük selçuklu devleti, biyografi,

Hasan Sabbah 4 Eylül 1090 günü Alamut Kalesine girmiş ve HAŞHAŞİ TARİKATI resmen kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Büyük Selçuklu Devletine ve Abbasilere karşı mücadeleye başlamıştır. Bu bölgedeki gelişmelerden rahatsız olan Büyük Selçuklu İmparatorluğu vezir Nizâmülmülk komutasındaki ordu ile Alamut Kalesini dört ay kuşatsa da ele geçiremedi. Bu dört ayın ardından Hasan Sabbah bir suikastçısını göndererek dönemin en iyi devlet adamlarından Nizâmımülk’ü çadırında öldürtmüştür. Ardında kuşatma kalkmak zorunda kalmış ve Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın ölümünden sonra Selçuklu Devleti zayıflamıştır.

Hasan Sabbah’ı Kendi Yöntemiyle Öldürmek

hasan sabbah, hasan sabbah hikayesi, hasan sabbah belgesel, hasan sabbah kimdir, hasan sabbah alamut kalesi, alamut kalesi, kale, alamut, haşhaşiler, haşhaşiler kimdir, suikast, suikastçi, suikastçiler, moğollar, hülagü han, tapınak şovalyeleri, tapınakçılar, assasin, assasin creed, türkçe, tarih, islam, din, tarikat, islamiyet tarihi, büyük selçuklu devleti, biyografi,

Bu olayların ardından Selçuklu tahtına geçen Sultan Sencer ilk iş Hasan Sabbah’ın peşine kelle avcılarını takmıştır. Sultan ertesi sabah uyandığında başucunda taşa saplı bir hançer bulmuştur. Panikleyen ve ne olduğunu anlayamayan Sultan Sencer olayı gizli tutmaya çalışsa da olayın hemen ardından bir elçiyle gelen mesajda; “Ben istemez miydim o hançer sert taşa değil de Sultanın yumuşacık göğsüne saplansın.” Yazmaktadır. Bu olaydan sonra Sultan Sencer, Hasan Sabbahla uğraşmaktan vazgeçmiş ve kelle avcılarını geri çekmek zorunda kalmıştır. O güne dek görülmemiş bir savaş stratejisi uygulayan Hasan Sabbah, Alamut Kalesinde suikastçılarını yetiştirmeye devam etti.

Suikastçı Fedailer (Esasüunlar) Nasıl Yetiştirildi ?

hasan sabbah, hasan sabbah hikayesi, hasan sabbah belgesel, hasan sabbah kimdir, hasan sabbah alamut kalesi, alamut kalesi, kale, alamut, haşhaşiler, haşhaşiler kimdir, suikast, suikastçi, suikastçiler, moğollar, hülagü han, tapınak şovalyeleri, tapınakçılar, assasin, assasin creed, türkçe, tarih, islam, din, tarikat, islamiyet tarihi, büyük selçuklu devleti, biyografi,

Fedai olarak adlandırılan bu savaşçılara tarikat içinde “esasüun”da denirdi. Günümüz İngilizcesindeki “Assassin” kelimesinin çıkış noktası da budur. Pek çok farklı silahla, çok az insanın dayanabileceği zorlu eğitimlerden geçen suikastçılar bu eğitimlerden sonra birer ölüm makinasına dönüşüyorlardı. En çok kullandıkları silahsa yanlarından ayırmadıkları hançerleriydi. Yaygın bilinen inancın tersine silah olarak zehir kullanmazlardı. Bir suikastçı birini öldürmek için emir aldığında aslında kendi ölüm emri de verilmiş oluyordu. Çünkü inanışlarına ve eğitimlerine göre suikastçı hedefini başarılı bir şekilde öldürdüğünde ölmesi gerekirdi. Bu onlar için dinsel bir ritüeldi. Ama asla kendi canlarını almazlardı, intiharın İslam inancına göre günah olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden bir göreve giderken ölüm korkusu olmadan, zaten öleceğini bilerek gittiği için suikastçıyı durduracak hiçbir şey olmuyordu. Hedefini öldürdükten sonra kaçması gerekmediğinden yıllarca aldığı eğitimden öğrendiği gibi kendisi de ölerek amacına ulaşmış oluyordu.

Markopolo Hasan Sabah ve Fedaileri Hakkında Yalan Bilgiler Söyledi mi ?

hasan sabbah, hasan sabbah hikayesi, hasan sabbah belgesel, hasan sabbah kimdir, hasan sabbah alamut kalesi, alamut kalesi, kale, alamut, haşhaşiler, haşhaşiler kimdir, suikast, suikastçi, suikastçiler, moğollar, hülagü han, tapınak şovalyeleri, tapınakçılar, assasin, assasin creed, türkçe, tarih, islam, din, tarikat, islamiyet tarihi, büyük selçuklu devleti, biyografi,

Hasan Sabbah’ın bu suikastçılara görevlerinden önce uyuşturucu maddeler koklatarak; süt, bal ve şarap akan nehirlerde kızlarla birlikte cennet bahçelerinde dolaştırdığı iddiası ise sağlam temellere oturmamaktadır. Bu iddiayı ortaya atan tek kişi ise ünlü seyyah Markapolo’dur. Kitaplarında bu cennet bahçelerini görmüş gibi tarif etmiş olsa da Markapolo Alamut Kalesi Moğollar tarafından yıkıldıktan sonra ancak 17 yıl sonra bu bölgeye gelmiştir. Yani kaleyi ve kalede yaşayan birini bizzat görmemiştir. Tahminlere göre Markopolo’nun bu yazdıkları Haçlı Seferlerinden dönen şövalyelerden ya da İtalyan korsanlardan duyduğu efsanelerden ibarettir. Ayrıca Alman arkeologların geçtiğimiz yıllarda Alamut Kalesinde yaptıkları araştırma kazılarda kalede bu amaçla kullanılacak herhangi bir “cennet bahçeleri” tarzı bir bölüme rastlamadıklarını belirtmişlerdir. O dönemde bölgede yaşayan diğer tarihçilerin Hasan Sabbah ve Haşhaşilik hakkında yazdıkları kitaplarında da bu tarz bir “cennet bahçesi” geçmemektedir. Hasan Sabbah Alamut Kalesine girdiği andan itibaren otuz dört yıl boyunca ölene kadar bir daha buradan çıkmadı. Yaşadığı sürece Alamut Kalesinde şarap yasaklanmıştır. Yiğidi öldür fakat hakkını yeme demişler:  Hasan Sabbah’ın adaleti ise bir hayli keskindi. İddialara göre bir oğlunun cinayete karıştığı, diğerini ise şarap içtiği için idam ettirmiştir. Dini kişiliğinin yanında aynı zamanda; iyi bir şifacı, simyacı, astrolog ve büyücü olduğu da söylenir. Abbasi ve büyük Selçuklu Devletinin dışında bölgeye gelen Haçlı ve Moğol ordularının üst düzey komutanlarına da pek çok suikast gerçekleştirmiştir. Fakat Hasan Sabbah en sonunda yaşlandı, yatağa düştü ve 23 Mayıs 1124 tarihide öldü.

Fedailer Tapınak Şövalyelerine İlham Kaynağı oldu.

hasan sabbah kimdir, hasan sabbah alamut kalesi, alamut kalesi, kale, alamut, haşhaşiler, haşhaşiler kimdir, suikast, suikastçi- suikastçiler, moğollar, hülagü han, tapınak şovalyeleri, tapınakçılar,

Hasan Sabbahın kurduğu bu düzenden çok etkilenen Haçlı Seferlerindeki şövalyeler de kendi topraklarına döndüklerinde tarihte önemli bir oluşum olan “Tapınak Şövalyeleri” tarikatını kurmuşlardır. Hasan Sabbah’ın Kartal Yuvası; Alamut Kalesine gelince, 1256 yılında Moğol Hükümdarı Hülagühan bu kaleyi normal bir kuşatma ile alamayacağını anlamış ve kalenin altına tüneller açılarak petrolle doldurulmak suretiyle o güne dek görülmemiş bir bomba sistemi ile kayalıklar patlatılarak kale yerle bir edilmiştir. Hasan Sabbah’ın tarihte yaptıkları, “Assassin Creed” isimli yabancı kaynaklı bir bilgisayar oyununa ilham kaynağı olmuştur. Ayrıca dünyanın en çok satanlar listesindeki kitaplarda Haşhaşiler ve Hasan Sabbah hakkında yazılan pek çok eser bulunmaktadır.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here